وبلاگ موجوده مستقل و غیر وابسته به ارگانهای سیاسی میباشد.

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ!